fortmedica.pl
Badanie KTG
To monitorowanie akcji serca dziecka, czynności skurczowej macicy i jego ruchów. Badania kardiotokograficzne KTG PHILIPS jest to ...monitorowanie akcji serca dziecka z jednoczesnym zapisem czynności skurczowej macicy i jego ruchów. KTG wykonuje się w ciąży zaawansowanej i w czasie poro