femesport365.wellnesscities.com
VO2 MAX I NATACIÓ
Article on s’analitza el VO2máx, el verdader motor del nadador de resistència