farhang-press.com
آن‌چه باید درباره کتاب «بازسازی آبدات تاریخی افغانستان» بدانیم
نویسنده: داکتر سیدضیا حسینی، مشاور اسبق وزارت شهرسازی و مسکن و مدیر پروژه‌ی بازسازی قصر دارالامان و ۱۴ پروژه ملی افغانستان بعد از دو سال کار شبانه روزی روی اسناد و نقشه‏های بیش از ۱۰۰ پروژه، اولین پروژه که قصر زیبای دارالامان می‌باشد؛ تهیه شد. این نوشتار، حاصل دست‌آورد جمعی از تیم متخصصان قصر دارالامان...