faramohtava.com
سرعت بازاریابی محتوا خود را کاهش دهید | تکنیک‌های بازاریابی محتوا |
کاهش سرعت بازاریابی محتوا بر محتوای کمتر اما بهتر تأکید می‌کند چرا که این کار به بهبود نتایج بازاریابی منجر می‌شود. محتوای باکیفیت و کمتر تأثیر بیشتری بر مخاطب گذاشته و چون زیاد نیست مخاطب زمان بیشتری را صرف آن کرده و با برند شما بیشتر تعامل برقرار می‌کند...