enliten.no
BRYGGERIET HAR BRYGGET DEN FØRSTE BATCHEN
Den 27.juni var det klart for å brygge den første batchen med Lys Ale, KIS. Denne dagen var Avi Shalev, som var utsendt ifrå produsenten av utstyret med på heile prosessen. Utstyret er levert av AN Technology. Bryggerimester Øystein Huus viste stor kompetanse og alt gjekk som det skulle. Ø