enliten.no
Bryggeriet har brygget den første batchen
Den 27.juni var det klart for å brygge den første batchen med Lys Ale, KIS. Denne dagen var Avi Shalev, som var utsendt i fra produsenten av utstyret med på heile prosessen. Utstyret er levert av AN Technology. Bryggerimester Øystein Huus viste stor kompetanse og alt gikk som det skulle. Øl