englishcourses.edu.vn
Trắc nghiệm phân biệt 'had better' và 'would rather' - Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản
"I'd ____ go by train- it's more comfortable than the coach". Bạn nên điền từ nào vào chỗ trống để được câu đúng.