englishcourses.edu.vn
Tên gọi các loại bàn trong tiếng Anh - Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản
"Conference table" là bàn hội nghị, "dining room table" chỉ bàn ăn, "dressing table" chỉ bàn trang điểm.