englishcourses.edu.vn
Nói xin lỗi và chấp nhận lời xin lỗi bằng tiếng Anh - Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản
"I do apologize for..." hay "I'm terribly sorry for..." là những cách nhấn mạnh lời xin lỗi.