englishcourses.edu.vn
Những từ vựng thay thế 'peaceful' - Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản
"Tranquil" hay "serene" đều có nghĩa thanh bình, yên tĩnh, tương đương "peaceful".