englishcourses.edu.vn
Những từ vựng thay thế 'like' - Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản
"She adores working with children" là cách nói nhấn mạnh sự yêu thích (like) của nhân vật "she" với công việc liên quan đến trẻ em.