englishcourses.edu.vn
Những từ vựng thay thế 'help' - Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản
Để chỉ hành động giúp đỡ, hỗ trợ, bạn có thể dùng từ "assist" hay "aid".