englishcourses.edu.vn
Học từ tiếng Anh về động vật qua trò tìm chữ - Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản
Với một hình vuông 10x10 cùng 100 chữ cái, bạn hãy tìm ra 8 từ chỉ con vật xuất hiện trong các hàng dọc hoặc ngang.