englishcourses.edu.vn
Cách phát âm trọng âm phụ trong tiếng Anh - Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản
Những từ tiếng Anh dài thường có trọng âm chính và phụ. Nếu không biết cách phát âm, bạn sẽ khó nghe và nói.