englishcourses.edu.vn
Cách gọi đường chéo, đường cong trong tiếng Anh - Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản
"Curved line" chỉ đường cong, "wavy line" là đường lượn sóng, còn "dotted line" là đường chấm chấm.