englishcourses.edu.vn
Cách gọi các môn thể thao và trò chơi trong tiếng Anh - Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản
Để nói đến trò cưỡi ngựa, chúng ta dùng từ "horseback riding". Môn đua ngựa được gọi là "horse racing".