englishcourses.edu.vn
Các loại đồ uống trong tiếng Anh - Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản
"Wine" là rượu vang, "lemonade" chỉ nước chanh còn "juice" chỉ nước ép.