englishcourses.edu.vn
9 cặp tính từ dễ gây nhầm lẫn trong tiếng Anh - Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản
Trong bài thi TOEIC có nhiều cặp tính từ nhìn qua khá giống nhau, dễ gây nhầm lẫn, như Beneficent và Beneficial, Classic và Classical...