englishcourses.edu.vn
8 cách nói khác của 'tôi không biết' trong tiếng Anh - Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản
"I don't have a clue", "I'm not sure" trong nhiều trường hợp có nghĩa tương tự "I don't know".