englishcourses.edu.vn
7 danh từ hay bắt đầu bằng 'out' - Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản
Những danh từ này được tạo thành bởi động từ kép và đều bắt đầu bằng từ "out", như "outbreak", "outburst", "outcast"...