englishcourses.edu.vn
5 từ viết tắt tiếng Anh phổ biến trong công việc - Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản
Trong tiếng Anh, CEO là viết tắt của từ Chief Executive Officer, DIR. là viết tắt của từ Director.