dongduongpool.vn
Nắp chống xoáy nước
Sản xuất : Kripsol - Tây Ban Nha Có thể được thay thế bởi một nắp chống xoáy nước, nhằm ngăn ngừa các máy bơm từ có lượng nước xoáy. Giao hàng toàn quốc