dongduongpool.vn
Bình lọc bể bơi Balear BL
Hãng sản xuất : Kripsol - Tây Ban Nha Tốc độ lọc: 50 m3 / h / m2. Áp tối đa: 1,6 Kg / cm2. Áp suất làm việc: 0,5 - 1,3 kg / cm2. Áp lực thử nghiệm: 2,5 Kg / cm2. Nhiệt độ hoạt động: 1º C ÷ 50 º C. Bình lọc có sẵn.