dichvuvietmy.com
Thành phố Newport Beach, Quận Cam, California
Newport Beach là một thành phố tại quận Cam, 10 dặm (16 km) về phía nam trung tâm Santa Ana, tiểu bang California, Hoa Kỳ.