datam.vn
Vòng tay da bò – KVT01
Vòng tay da thật handmade Danh mục: Bộ kit làm sản phẩm da Yêu cầu: Bộ dụng cụ cơ bản. Bên trong bộ kit bao gồm: Da bò, bản thiết kế tỉ lệ 1:1, chốt khoá