datam.vn
Ví da / Wallet KV01
Bộ kit làm ví da handmade Danh mục: Bộ kit làm sản phẩm da Yêu cầu: Bộ dụng cụ cơ bản. Bên trong bộ kit bao gồm: Da bò, bản thiết kế tỉ lệ 1:1, Chỉ may