datam.vn
Da mộc (Veg Tan)
Da bò veg tan thuộc nguyên tấm Chất liệu: Da bò mộc Giá : 55.000 – 65.000đ/pia Đơn vị : 1 pia = Ô vuông cạnh 30cm Có cắt lẻ từ 1pia