datam.vn
Da lợn cật
Da lợn cật thuộc nguyên con Chất liệu: Da lợn Giá : 15.000 – 18.000đ/pia Đơn vị : 1 pia = Ô vuông cạnh 30cm Có cắt lẻ từ 1pia