datam.vn
Da cừu
Da cừu thuộc nguyên tấm Chất liệu: Da cừu Giá : 18.000 – 25.000đ/pia Đơn vị : 1 pia = Ô vuông cạnh 30cm Có cắt lẻ từ 1pia