datam.vn
Da bò thuộc may áo
Da bò nguyên liệu may áo da Chất liệu: Da bò Giá : 59.000 – 62.000đ/pia Đơn vị : 1 pia = Ô vuông cạnh 30cm