datam.vn
Bảo hành khi mua hàng tại da tấm
Đối với tất cả các sản phẩm da thật nguyên liệu, sản phẩm đồ da handmade khi mua tại Datam.vn, Đều được áp dụng gói bảo hành 3 năm. Chế độ bảo hành da tại Da tấm. Gói bảo hành 3 năm đối với chất lượng da, những lỗi bề mặt da, Đối với các […]