damsenpark.vn
Vườn thú hoang dã quý hiếm của CVVH Đầm Sen
Vườn thú Đầm Sen có nhiều loài thú như voi, khỉ tay dài, hà mã, hưu nai, hưu cao cổ, ngựa vằn, gấu. Đặc biệt là đười ươi Sumatra.