damsenpark.vn
Trải nghiệm trồng rau, tiếp xúc và cho Hươu, Nai ăn, tìm hiểu động vật
hoạt động trải nghiệm trồng rau tại vườn rau - Đầm sen, tìm hiểu động vật, tận dụng vỏ chai trồng trồng rau, lh 028.38587827