damsenpark.vn
Các ban nhạc sinh viên 2019 cùng “Bùng nhiệt huyết – Cháy đam mê”
Liên hoan các ban nhạc sinh viên 2019 đã diễn ra trong ngày 31/8 và 1/9, do Nhà văn hóa Sinh viên cùng CVVH Đầm Sen tổ chức.