dacanhnghethuat.com
Đá cảnh Núi hồ 5A1927
Kích thước: Ngang 35cm, Cao 20cm, Sâu 18cm Chất liệu: Bazan Nguồn gốc: Duy Xuyên Quảng Nam, Viet Nam