dacanhnghethuat.com
Đá cảnh Nhà tranh - 6SM11A16
Kích thước: Dài 5cm, Cao 4cm, Dày 2.5cm Chất liệu : Basalt