dacanhnghethuat.com
Đá cảnh Người 1B1711
Kích thước: Ngang 1.2cm, Cao 3cm, Sâu 1cm Chất liệu : Gniess