dacanhnghethuat.com
Đá cảnh Cứu độ 5A1833
Kích thước: Ngang 25cm, Cao 26cm, Sâu 8cm Chất liệu : Gờ nai