creator.molo.vn
Hướng dẫn xem thống kê bài viết
Lưu ý phần thống kê bài viết này chỉ dành riêng cho các Creator, những tài khoản khác sẽ không có tính năng này. I: Vào profile cá nhân bằng cách click vào tên của mình ở góc trên bên phải (lưu ý là click vào tên, không click vào hình avatar) II