consilue.com
OBVLADOVANJE TVEGANJ: Danes poslovna tveganja, jutri problemi
Poslovna tveganja so vse prepogosto podcenjena, saj finančne posledice prihajajo z zamikom. Obravnavan primer odzivanja na tveganja povezana z odvisnostjo od ključnih kupcev prikazuje pogosto ravnanje in nepotrebno odlašanje v malih in srednje velikih podjetjih.