consilue.com
Kako poslovati, da zares ustvarite več zase? EVA model v praksi.
Upravljanje podjetij na osnovi vrednosti in demonstracija uporabe EVA modela za izvajanje strateških poslovnih odločitev v praksi.