conn.vn
Dự án King Bay Đồng Nai dưới góc nhìn nhà đầu tư phân tích
Dự án King Bay Nhơn Trạch sẽ là một khu đô thị mở rộng, với hướng phát triển thành tiểu vùng kinh tế TPHCM. Cơ hội cho nhiều nhà đầu tư đất nền tiềm năng.