congvieclamthietke.com
Mẹ mình nói là nghề thiết kế thời trang không có tương lai, nghèo nữa nhưng mình lại thích?
Các bạn có biết ngành đó thi khối nào không? gồm những môn gì không. à khi làm việc có dễ kiếm việc không, tiền lương thế nào? mình có thể làm việc lâu dài được không? mình lớp 11 rồi, đang điên đầu vì chuyện này đây, có ai tốt bụng giúp mình với