congtytruyenthong.com.vn
[Thương hiệu trực tuyến] Quảng bá thương hiệu trực tuyến
Thương hiệu là những thuộc tính khiến công chúng liên tưởng tới tính chất đặc trưng cho một sản phẩm, một công ty để giúp phân biệt giữa sản phẩm này và sản phẩm khác, công ty này và công ty khác. Người ta thường hay mượn các thuật ngữ hoặc nhận xét, đánh giá của khách hàng để gọi tên cho thương hiệu của mình. Nếu bạn đang muốn