congso.net
Quả cầu sắt và triết lý thành công
Khi hay tin một bậc thầy ngành tiếp thị sắp từ giã sự nghiệp của mình, hàng ngàn người tài giỏi trong giới kinh doanh đến tham gia buổi tiệc từ biệt của ông. Mọi người đều hỏi ông bí quyết thành công, ông chỉ cười mà không nói gì.Lúc này, cả khán phòng tắt đèn, bốn người đàn ông to cao lực lưỡng khiêng ra một cái giá