congso.net
Kế hoạch mua nhà: Kinh nghiệm tích lũy tiền để mua nhà
Những mẹo nhỏ dưới đây không chỉ giúp bạn tìm thấy một số kênh giảm chi phí tiêu dùng và tăng nguồn tiền cho quỹ mua nhà mà có thể được áp dụng cho những quỹ khác của bạn như quỹ mua xe, quỹ mua máy ảnh, quỹ mua điện thoại, quỹ học tập,… 1. Bước đầu tiên bạn nên làm là lập cho mình một tài khoản tiết kiệm sinh lãi đặc biệt cho việc mua