congso.net
Bệnh đau mắt đỏ lại vào mùa
Số bệnh nhân đau mắt đỏ vào điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương gia tăng nhanh chóng. Các bác sĩ cho biết, vào thời điểm mùa mưa, dịch bệnh đau mắt đỏ thường xuất hiện và gia tăng. Trẻ em mắc nhiều hơn người lớnĐa số các bệnh nhân bị đau mắt đỏ vào khám thường không biết rõ nguyên nhân mắc bệnh hoặc nguồn lây bệnh cho mình, chỉ giải thích chung chung do bị bụi bay