congaithich.thegioicongso.com
Trang trí vỏ smartphone bằng hình ảnh cá nhân với công nghệ in UV hiện đại
Ngoài những dạng dán trang trí vốn tồn tại trên thị trường từ trước đến nay, thì hiện nay trên thị trường mới xuất hiện thêm một loại hình trang trí vỏ điện thoại bằng hình ảnh cá nhân với công nghệ in UV hiện đại.