chothuexehoi.com
Đồ chơi trẻ em nhập khẩu
Tiêu chuẩn an toàn của đồ chơi trẻ em nhập khẩu 1. Tiêu chuẩn chung về đồ chơi trẻ em nhập khẩu Trước khi du nhập vào thị trường Việt Nam, đồ chơi dành cho trẻ dù ở lứa tuổi nào đều cần phải đáp ứng được các tiêu chuẩn của Tổng cục Tiêu chuẩn và Đo lường Chất lượng Việt Nam phê duyệt. Theo đó, sau khi một số mẫu của dòng đồ chơi đó được mang đi kiểm định, nếu đạt thì lô