cequred.se
BRÅ's rapport om brottsutvecklingen i Sverige
Sedan 2005 har andelen brottsoffer minskat, främst på grund av en minskning av egendomsbrott. Sårbarheten mot brott mot personer har dock inte minskat i samma utsträckning och har skiftats mellan en högre och en lägre nivå under de senaste tre åren (2013-2015). Det här är några av result